Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Savonia tanssinopettaja korkeakoulututkinto

Savonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi
Tutkinto: Tanssinopettaja (AMK)
Laajuus: 240 op (4 vuotta)
Haku: Yhteishaku

Tanssinopettajan tutkinto Musiikin ja tanssin yksikössä antaa opiskelijalle vahvat pedagogiset valmiudet, tekniset ja ilmaisulliset taidot ja hyvän yleissivistyksen sekä laajan pohjan työelämän tarpeisiin. Opiskelijoita kannustetaan luovuuden kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteetin vahvistamiseen. Koulutus antaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja ammattitaidon sekä henkilökohtaisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon, kansainvälisyyteen ja dynaamiseen työelämän kehittämiseen. Koulutuksessa annetaan perustiedot yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä asenteesta. Tutkinto ajoittuu neljälle vuodelle ja sisäänotto opintoihin on joka toinen vuosi.

Tanssinopettajakoulutuksessa voi suuntautua joko klassiseen balettiin, nyky- tai jazztanssiin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään monipuolisesti improvisaatioon, koreografian tekemiseen sekä valmistetaan tanssiesityksiä ja osallistutaan eri produktioihin. Tanssinopettajan tutkintoon sisältyvät ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa yhdessä järjestettävät monipuoliset kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot (60op) opetusharjoitteluineen, joten tutkinto antaa yleisen opettajan pätevyyden. Tutkintoon kuuluu 12 op:n laajuinen opinnäyte, joka on joko taiteellinen produktio, taiteellispedagoginen projekti tai tutkielma.

Tutkinnon suorittaneet toimivat pääasiassa taiteen perusopetusta ja tanssin ammatillista koulutusta antavissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa ja sijoittuvat laajasti tanssin kentän eri tehtäviin. Tutkinto antaa valmiuksia myös tanssijan ja koreografin työtehtäviin sekä tanssinalan jatko-opintoihin ja yritystoimintaan. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Haku tanssinopettajan (AMK) opintoihin alkaa 3.3.2014. Tänä keväänä haemme opiskelijoita sekä nuorten koulutukseen että aikuisten tutkintoon johtavaan koulutukseen.  Nuorten koulutus (240op) kestää neljä vuotta ja on päätoimista. Aikuisten koulutus (240op) toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se kestää  2 – 4 vuotta. Aikuisten koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus tanssin alalta.
Hakukelpoisuus edellyttää ylioppilastutkintoa ja/tai toisen asteen ammatillisia opintoja tai näyttönä suoritettua ammattitutkintoa. Hakuaika tänä vuonna on 3.3. – 1.4.  Itse valintakokeet ovat aikuisten koulutukseen hakeville 26. – 28.5. ja nuorten koulutusohjelmaan hakeville 2. – 5.6.

Eeri Pihlajakari
Savonia-ammattikorkeakoulu
Musiikki ja tanssi
Kuopionlahdenkatu 23 c, 70100 Kuopio
Puh +358 44 7857 74 11
eeri.pihlajakari@savonia.fi

Linkkejä:
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/opiskelu-koulutusaloilla/musiikki-ja-tanssi
https://www.instagram.com/savoniatanssi/

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close