Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Tanssinopettajan maisteriohjelma MA

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Tutkintonimike: Tanssitaiteen maisteri
Laajuus: 120 op (2 vuotta)
Seuraava hakuaika syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen on tammikuussa 8. – 22.1.2020.

Tanssinopettajan maisteriohjelma on suunnattu henkilöille, joilla on tanssialan BA-koulutus tai vastaava tanssialan yliopistokoulutuksesta (min. 60 op) ja työkokemuksesta hankittu taiteellinen osaaminen.

Kaksivuotinen tanssinopettajan maisteriohjelma antaa vankan perustan omakohtaiselle ja kriittiselle ajattelulle ja taiteellis-pedagogisille käytännön taidoille. Siinä korostuu tutkiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taiteen ja taidepedagogiikan käytäntöihin.

Tanssinopettajan maiste­riohjelmassa opiskellaan ryhmässä ja itsenäisesti. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan riskejä, tekemään rohkeita valintoja ja etsimään uutta, kuitenkin edeten opetussuunnitelman mukaan. Tanssinopettajan maisteriohjelma on turvallinen ja kannustava konteksti tutkivalle oppimiselle. Dialogisuus, kriittisyys ja kokonaisvaltaisuus ovat koulutuksen keskeisiä arvoja.

Koulutus antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja valmiudet alan tohtoriopintoihin. Maisteriohjelmasta valmistuneet tanssinopettajat työskentelevät taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä, peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä monilla muilla tahoilla.

(Bannerin kuva Suvi Kajauksen teoksesta ’Who We Are?’ )


Linkki oppilaitoksen www-sivulle: https://www.uniarts.fi/masters-degree-programme-dance-pedagogy

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close