Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Turun ammattikorkeakoulu

Tutkinto: Tanssinopettaja (AMK)
Laajuus: 240 op (4 vuotta)

Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen tavoitteena on valmistaa tanssialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, taiteita arvostavia ja persoonallisia opettajia ja tanssialan laaja-alaisia asiantuntijoita.

Koulutuksen sisältö

Tanssinopettajaopinnoissa kouluttaudutaan tanssin kasvatustyötä edistäväksi monipuoliseksi taideopettajaksi. Koulutuksen pääsisältö koostuu länsimaisen taidetanssin (baletti, jazztanssi, nykytanssi) tietojen ja taitojen sekä pedagogiikan opiskelusta. Keskeisellä sijalla opinnoissa ovat myös improvisaatio- ja koreografiaopinnot, jotka johtavat esitysproduktioihin. Analyyttisissä aineopinnoissa opiskellaan liike- ja teosanalyysiä, tanssihistoriaa, tanssikinesiologiaa ja musiikkia. Koreografisissa harjoitteluissa ja opetusharjoitteluissa (lastentanssi, baletti, jazztanssi ja nykytanssi) opiskelija vahvistaa taidekasvatuksellista osaamistaan soveltaen oppimaansa. Opiskelija voi valinnoillaan painottaa opintojaan erilaisille opintopoluille mm. vapaasti valittavien opintojen, projektien ja työharjoittelun tehtäväsisällöillä sekä koreografisten harjoittelujen ja opinnäytetyön aiheen valinnoilla.

Kansainvälisyys

Turun AMK:n tanssinopettajakoulutus toimii aktiivisesti kansainvälisissä korkeakoulutuksen verkostoissa, joten opiskeluun sisältyvä kansainvälinen toiminta on luontainen osa opiskelua. Kansainvälisyys toteutuu vilkkaana opettaja- ja opiskelijavaihtona sekä kansainvälisenä hankeyhteistyönä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa.

Ura- ja jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuaan opiskelija pystyy työllistämään itseään monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana ja esiintyjänä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan esityksellisiä ja kasvatuksellisia kokonaisuuksia. Hän pystyy työllistymään myös yrittäjänä.

Tanssinopettaja (AMK) tutkinto pätevöittää toimimaan taideopettajana tanssitaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa, ammatillisella toisella asteella (tanssijan perustutkinto) ja yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa. Lisäksi tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot pätevöittävät tanssioppilaitosten lehtoreiden virkoihin.

Tanssinopettaja (AMK) tutkinto antaa hakukelpoisuuden tanssialan maisteriopintoihin ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen YAMK-opintoihin.

Haku

Sisäänotto koulutukseen on joka vuosi. Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Hakijat kutsutaan valintakokeisiin ennakkotehtävien perusteella. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka valintakokeissa on osoittanut taiteellispedagogisen soveltuvuutensa alalle ja suorittanut joko tanssialan ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon tai saavuttanut vastaavan pätevyyden ulkomaisessa oppilaitoksessa.

Linkkejä:

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tanssinopettaja-amk/
https://www.facebook.com/TurkuAMK/
https://twitter.com/TurkuAMK
https://www.instagram.com/turkuamk/
https://www.linkedin.com/school/turku-university-of-applied-sciences/
https://www.youtube.com/channel/UCTozbD9Rj4AnCmG8kCQ6WUw

 
(kuvat:  Jenni Laaksonen)
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close